Dyr, Fisk|

Når vi taler om englefisk, har vi et par ting i tankerne. Det er en fisk, der er farvestrålende og vidunderlige kæledyr at have i sit akvarium.

Selv om disse fisk anses for at være meget populære blandt fiske- og akvarieentusiaster, er der ikke mange, der kender til disse eksotiske svømmere og deres levevis og vaner. De er også kendt for deres forkærlighed for neonfisk på grund af nogle unikke og måske endda underlige vaner.

I denne artikel vil vi forsøge at lære noget mere om disse vidunderlige og smukke fisk. Vi vil lære nogle af deres vaner og også finde ud af, hvordan man kan passe dem.

Hvad er de særlige kendetegn ved englefisk og neonfisk?

Disse fisk er også kendt for deres fjendtlighed over for neon tetras og er kendt for at være aggressive i deres adfærd. Mange fiske- og akvarieejere klager ofte over, at disse fisk spiser andre fisk og måske endda giver sig hen i kannibalisme.

Selv om det er en kendsgerning, at disse fisk i naturen er kendt for at spise andre neon tetras. Derfor er det meget muligt, at disse fisk også ender med at spise neon i et akvarium.

I begyndelsen kan kejserfisk virke føjelige og fredelige sammen med andre fisk i et akvarium. Men i mange tilfælde kan freden og roen være kortvarig, især hvis du beslutter dig for at holde disse fisk i dit akvarium i længere tid.

De udviser endnu mere aggressiv adfærd, når de beskytter deres yngel. De er meget territoriale og har ikke noget imod at gå i krig med andre fisk for at beskytte deres territorier.

Det er en god idé at holde neon-setraer og englefisk adskilt

På grund af deres aggressive og uforudsigelige adfærd holder mange akvarieejere dem adskilt fra andre racer af fisk. Der er også et par andre ting, som man bør være opmærksom på, når det gælder disse fisk.

Det ville være risikabelt at tilføje nye englefisk i et akvarium, hvor der allerede er nogle fisk af samme race. Det vil skabe territorieproblemer, og du kan være sikker på, at de gamle og nye fisk vil kæmpe om territoriet, og mange vil ende med at dø.

Du skal også huske på tankens størrelse. Den første gruppe af englefisk skal holdes i et akvarium på 20 gallon, og for hver ny tilføjelse skal du have akvarier eller akvarier på 10 gallon hver. Dette vil give dem nok plads til at være alene og stoppe blodige kampe om territoriet

Vigtigheden af blandet kost i fangenskab

Vi skal også huske på, at englefisk i naturen er kødædende i deres fødevaner. Når du holder dem i fangenskab, skal du derfor være forsigtig med kosten.

Når de befinder sig i deres naturlige levesteder, er de kendt for at spise leddyr og insekter. Når de holdes i fangenskab, bør du dog sørge for at give dem en blanding af forskellige slags foder. Det bør omfatte kommercielt foder bestående af pellets eller flager.

Du kan også tilsætte frosne eller levende eller endda dehydrerede leddyr som f.eks. myggelarver eller saltrejer. Undgå at give levende foder, da det kan øge risikoen for infektion og sygdom.

Sådan undgår du, at kejserfisk spiser neonlys

Lad os nu forsøge at finde svar på spørgsmålet om, hvordan vi kan forhindre, at kejserfisk spiser neonfisk. Ud fra et teoretisk perspektiv kan det være ret svært og måske endda umuligt at forhindre neon tetraer i at blive spist af englefisk.

Hvis du planlægger at holde englefisk og neon tetras i samme akvarium, skal du være forberedt på at miste neonfisk eller neon tetras i stort antal. Englefisk kan se føjelige ud i deres barndom. Men efterhånden som de vokser, har de en tendens til at blive ret aggressive.

Neon tetraer er forholdsvis mindre i størrelse, og derfor har englefisk ikke noget imod at spise dem. Selv om årsagerne ikke er kendt, har kejserfisk et naturligt instinkt til at angribe neonfisk. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på dette adfærdsmønster hos disse fisk og handle derefter.

Den bedste måde at forhindre, at kejserfisk spiser neon tetraer på, er at holde dem adskilt. Hvis dette ikke altid er muligt, vil vi opregne et par ting mere, der kan hjælpe med at reducere risikoen for, at neonfisk går tabt til kejserfisk i stor stil.

Det kan være en god idé at sørge for flere skjulesteder for at forhindre, at kejserfisk angriber neonfisk. Du kunne også undersøge muligheden for at tilføje flere planter. Planterne bør være spredt over hele akvariets længde. Dette vil hjælpe neonerne med nogle skjulesteder, og de kan også bevæge sig væk fra angelfisk, selv når de bliver observeret på afstand.

Englefisk er kendt for at jage mere aggressivt, når de er sultne. Prøv derfor altid at holde disse fisk velfodrede, da det kan hjælpe dem til at forblive rolige og forhindre dem i at undgå deres naturlige tendens til at jage efter fisk i almindelighed og neonfisk i særdeleshed. Prøv altid at holde små fisk i stedet for de store. De store fisk er altid ballademagere og er berygtede for at angribe neonfisk, der er meget mindre i størrelse, selv når de er fuldt udvoksede.

Gå efter langfinnede varianter

Det ville være en god idé at erstatte angelfisk med langfinnede varianter. De langfinnede er langsommere og er ikke så mobile som de kortfinnede varianter. Neons er ret hurtige, og derfor kan de langfinnede englefisk måske ikke være i stand til at jage og opspore dem.

Har en kombination af discus fisket sammen med andre store varianter. De kan virke afskrækkende og forhindre at angelfiskene går amok gennem de små neon tetraer.

Vi skal dog huske på, at kejserfisk fra naturens side er ekstremt aggressive, og selv når de er mætte og velnærede, får deres natur dem til at tage fat i mindre fisk generelt. De synes at have en fuldstændig og total fjendtlighed over for neonfisk, og derfor må man forsøge at finde ud af måder og midler, hvorpå dette problem kan overvindes.

Konklusion

Visse fisk har visse holdninger og adfærdstendenser, og de kan ikke ændres, selv om man gør sit bedste. I sådanne situationer er det derfor bedst at vælge proaktive foranstaltninger frem for reaktive.

Den sikreste og mest effektive løsning er at holde kejserfisk og neonfisk i separate akvarier. Hvis dette ikke altid er muligt, bør man vælge langfinnede kejserfisk og sørge for tilstrækkeligt med skjulesteder til neonfiskene, så de har større chance for at undslippe kejserfiskens brutale angreb.

Comments are closed.

Close Search Window